Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Η Νομοθετική Εξουσία ...ως ο "Δούρειος Ίππος" και το "όργανο" της νέας τάξης πραγμάτων....

Οι ΘΡΑΣΥΤΑΤΕΣ παραβιάσεις του Ελληνικού Συντάγματος, "ραμμένες" στα μέτρα της Νέας τάξης πραγμάτων.....


http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theory/item.php?id=194#s1


Ανταποδοτικό Τέλος

Έννοια - Συνταγματικότητα και Νομιμότητα επιβολής του

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ομ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιστορικό
Με την υπ' αριθμ. .....................................................................................................
.......................................................................................
Συμπέρασμα
Από όλα όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω προκύπτει το ακόλουθο συμπέρασμα:

1. Η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 είναι αντισυνταγματική, ως αντικείμενη, για τους λόγους που εκτίθενται στις οικείες θέσεις αυτής της γνωμοδότησης (με στοιχεία 1 α και β), στις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 4 εδ. α και του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. α και β του Συντάγματος. Λόγω της αντισυνταγματικότητας αυτής καθίστανται ανίσχυρες και οι κανονιστικές πράξεις κοινοτικών ή δημοτικών συμβουλίων που έχουν εκδοθεί με βάση την εν λόγω νομοθετική εξουσιοδότηση.
2. Για την περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι η νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 25 παρ. 14 του ν. 1828/1989 είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, η υπ' αριθμ. 91/1995 απόφαση του Κ.Σ. Π. και κάθε άλλη ανάλογου περιεχομένου και όμοιας βάσης κοινοτική ή δημοτική κανονιστική πράξη, που εκδόθηκε με βάση την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, είναι ανίσχυρες, για τους λόγους που εκτίθενται στις οικείες θέσεις αυτής της γνωμοδότησης (2 α και β).
3. Γενικώς η επιβολή αυτού του είδους "τέλους" ή "εισφοράς" με κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης είναι αντισυνταγματική.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
...............................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: