Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL TO THE END … ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ……

FOR ENGLISH, PLEASE  SCROLL TO THE END .
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ……


1. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες.  (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-5)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-1-5.html
2. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6-8)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-6-8.html
3. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙO 9)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-9.html
4. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10-15)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-10-15.html
5. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16-23)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-16-23.html
6. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24-28)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-24-28.html
7. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 29-36)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-29-36.html
8. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 37-48)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-37-48.html
9. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 49-55)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-49-55.html
10. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 56-63)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-56-63.html
11. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙO 64)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-o-64.html
12. ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση :  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 65-71)  http://greekmediatorandgreece.blogspot.com/2012/03/71-65-71.html

- KINDLY ASKED WHO IS ABLE TO TRANSLATE THE DOCUMENTS FROM GREEK LANGUAGE TO ENGLISH. Thank You.


-Copyright is protected. 


-SEE ALSO : https://www.facebook.com/groups/274659955939250/doc/293660917372487/ 


Δεν υπάρχουν σχόλια: